• +46(0)70 696 51 43
  • Nybrogatan 10 Härnösand

Mognadsmätning i projektverksamheten

Få ut den fulla potentialen av er projektverksamhet

Har ni behov av att prioritera bland alla förändringsinitiativ för att förbättra och stödja projektverksamheten? Har ni etablerat en fungerande projektledning och funderar nu på var ni ska fokusera insatserna? Har ni behov av att mäta effekterna av olika insatser som exempelvis investeringar i utbildning och i utveckling av metoder och verktyg?
Allt större andel av organisationers verksamhet bedrivs i projektform och det ställer krav på projektverksamheten. En projektmognadsmätning kan stödja i arbetet med att skapa medvetenhet om och maximalt utnyttjande av verksamhetens projektförmåga.

Mognadsmätning points:

  • Mätbara effekter
  • Fokuserad handlingsplan framåt
  • Högre avkastning på utvecklingsarbetet

En mognadsmätning av projektverksamheten ger möjligheter till:

Gemensam nulägesbild av situationen

Effektivt urval och prioritering av de utvecklingsåtgärder
som ger störst effekt

Mätmetoder av effekterna av genomförda utvecklingsinsatser

Måldefinierad handlingsplan mot högre projektmognad

Vi hjälper er till en effektiv planering mot ökad projektmognad

Aregabs tillämpning av mognadsmätningen har sin grund i den på marknaden mest använda projektmognadsmodellen P3M3; Portfolio Programme and Project Management Maturity Model.
För mer information se modellens officiella hemsida, www.p3m3-officialsite.com. Resultatet av mätningen visualiseras i spindeldiagram med mognadsgraden för de undersökta verksamhetsprocesserna inom vilka projektverksamheten opererar.

RS – en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet

RS unika styrka ligger i att genomföra uppdrag där IT är en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet. För att lyckas med denna typ av uppdrag krävs lång erfarenhet av komplexa projekt, förmåga att leda och organisera förändring i kombination med analytisk förmåga. Vi på RS ger alltid mätbara resultat, ökad effektivitet och nöjdare kunder.