• +46(0)70 696 51 43
  • Nybrogatan 10 Härnösand

Programstyrning

Programstyrning – Koordinerar projekt och styr dem mot verksamhetens mål

Har ni behov av att bättre samordna era projekt som har beroenden? Har ni svårt att se till att alla projekt får vad de behöver? Vill ni bli bättre på att koppla strategierna till de pågående projekten? Att få projekt att styra mot verksamhetens övergripande mål är en utmaning för många organisationer. Styrning på programnivå handlar om att leda och koordinera mot effektmålen.

Programstyrning points:

  • Effektivare resursstyrning
  • Bättre strategisk målstyrning
  • Ökad realisering av nyttan och effekter

Att gruppera projekten i program ger flera möjligheter till bättre styrning:

Alla projekt i ett program kan styras mot samma strategiska mål

Leverans av projektresultat
från olika projekt kan synkroniseras
Resurser (personal, tid, pengar)
kan samutnyttjas

Problem- och riskhantering
samt budgetkontroll
kan koordineras mellan
projekten

Programledaren kan agera länk mellan ledningen och programmets ingående projekt

Tillsammans etablerar vi programstyrning

Royal Solutions har hjälpt flera kunder att införa programstyrning. Tillsammans tar vi fram en anpassad modell för er verksamhet och stödjer er i implementeringen.
Implementeringen av programstyrning görs med hjälp av RS beprövade modell. Arbetet påbörjas med att skapa förståelse för behovet och stöd för införandet av programstyrning. Därefter etableras organisationen med modell inklusive strategiska förutsättningar, arbetssätt med uppföljning, stöd, roller och ansvar. Sedan genomförs förslagsvis ett pilottest med ett program mot ett specifikt strategiskt mål. Efter utvärdering och modifieringar samt utbildning linjeläggs modellen.
Vår rekommendation vad gäller vägen framåt är att ett pilottest ger grunden till en bred organisatorisk förankring. Den kan dessutom göras med en relativt låg insats av både intern och extern personal.

Royal Solutions – en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet

RS unika styrka ligger i att genomföra förändringsuppdrag, där IT är en viktig möjliggörare för kritisk affärsverksamhet. För att lyckas med denna typ av uppdrag krävs lång erfarenhet av komplexa projekt, färdighet att leda och organisera förändring i kombination med analytisk förmåga.
Vi på RS ger alltid mätbara resultat, ökad effektivitet och nöjdare kunder.