• +46(0)70 696 51 43
  • Nybrogatan 10 Härnösand

Värdering- och prioriteringsmodell

Värderings- och prioriteringsmodell – säkerställ att rätt projekt genomförs

Har ni behov av en enhetlig värdering av era initiativ? Saknar ni en metod för prioritering av projekt? Många organisationer är duktiga på att genomföra enskilda projekt. Men hur bra är vi på att säkerställa att det är rätt projekt vi valt att genomföra? Att kunna prioritera bland verksamhetens initiativ är mycket svårt om man inte använder en enhetlig värdering som beslutsunderlag.

Värdera, balansera, prioritera och optimera din projektportfölj

Att värdera sina projekt ger flera möjligheter till bättre styrning, då alla typer av projekt värderas och prioriteras utifrån samma parametrar.

En värdering av projektportföljen syftar till att:

  • skapa en helhetsbild över hur projekten förhåller sig till varandra
  • visa hur balanserad projektportföljen är gällande strategiska projekt, produktionshöjande projekt samt projektens genomförbarhet
  • säkerställa att alla projekt har en koppling till företagets övergripande mål och strategier

Vi hjälper er att införa värderingsmodeller

RS har hjälpt många kunder med värdering och prioritering av sina projekt. Vårt arbetssätt innebär att vi tillsammans klarlägger förutsättningarna i organisationens mål och strategier samt projektens beslutsunderlag, definierar projektkategorier, skapar prototypmodell, genomför testpilot, implementerar i full skala samt utbildar och dokumenterar. Med denna lösning får ni snabbt insikt kring balansen i era projektportföljer.
Som ett stöd i prioriteringsarbetet visualiseras projekten i en vidareutveckling av The Cranfield grid (framtagen av Cranfield School of Management och med ursprung från Michael Porters Boston Matrix). Den illustrerar vilken verksamhetspåverkan ett projekt förväntas få.

RS – en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet

RS unika styrka ligger i att genomföra uppdrag där IT är en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet. För att lyckas med denna typ av uppdrag krävs lång erfarenhet av komplexa projekt, förmåga att leda och organisera förändring i kombination med analytisk förmåga. Vi på RS ger alltid mätbara resultat, ökad effektivitet och nöjdare kunder.