• +46(0)70 696 51 43
  • Nybrogatan 10 Härnösand

Projektledning – från etablering till slutdokumentation

RS har medverkat i många av Sveriges största och mest komplexa projekt under de år som företaget varit verksamt. Den erfarenhet vi samlat på oss är ovärderlig när det gäller att leda utveckling eller modifiering av komplexa tekniska system med tillhörande logistiksystem och informationssystem. Vi har helt enkelt varit med tillräckligt länge för att känna till fallgroparna.

Projektledningsstöd

Vi fungerar som projekt- eller delprojektledare och bidrar särskilt med vår expertkompetens inom livslängdsekonomi, driftsäkerhet och försörjningslogistik.

Kvalitetssäkring

Här arbetar vi framförallt med kvalitetssäkring i projekt

Konfigureringsledning

Vi är specialister på konfigurationsledning för tekniska system och informationssystem

Våra tjänster

  • Projektledning inom driftsäkerhet, systemsäkerhet, underhållsanalys och livscykelkostnad (LCC).
  • Projektadministration med ansvar för planering, genomförande och uppföljning av ett projekt i alla dess faser.
  • Utveckling och implementering av kvalitetsplaner i projekt.
  • Utvärdering av kvalitetssystem i samband med offertutvärderingar.
  • Externa revisioner av en leverantörs utvecklingsarbete och/eller kvalitetsarbete.
  • Definition, implementering och uppföljning av metoder för konfigurationsledning och dokumentstyrning.
  • Metoder för specificering och hantering av krav.

RS – en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet

RS unika styrka ligger i att genomföra förändringsuppdrag, där IT är en viktig möjliggörare för kritisk affärsverksamhet. För att lyckas med denna typ av uppdrag krävs lång erfarenhet av komplexa projekt, färdighet att leda och organisera förändring i kombination med analytisk förmåga.