• +46(0)70 696 51 43
  • Nybrogatan 10 Härnösand

IT Arkitektur

IT-Arkitektur – ett tjänstebaserat koncept

Service Oriented Architecture (SOA) eller tjänstebaserad arkitektur är ett arkitekturmönster och en utvecklingsprincip med fokus på återanvändning av komponenter för att skapa nya system och lösningar. Nytt systemstöd kan byggas genom att tjänster anropas och orkestreras för att genomföra olika uppgifter.

Vilka fokusområden baseras sig en tjänstebaserad arkitektur

Typiska leverabler runt SOA är följande:

  • Att undersöka vilka behov det finns av återanvändbara tjänster, vilka tjänster är kandidater för att vara gemensamma och vilka som är mer specifika.
  • Att etablera ramverk, standarder och dokumentation för hur tjänster ska beskrivas, implementeras och förvaltas.
  • Ta fram design, utveckla och driftsätta tjänster i olika plattformar och systemlösningar
  • Att ta fram ramverk för SOA-styrning kring organisation, arbetsprocesser, nyckeltal och vilka verktyg som ska användas som stöd vid förvaltning.

 

Vårt erbjudande

RS tjänst kring Tjänstebaserad arkitektur vänder sig till dig inom organisationen som är intresserad av hur ni kan dra nytta av SOA som arkitekturmönster, hur detta kan implementeras i er organisation och hur en förvaltning kan styras upp.
Idag har tjänsteorienterad arkitektur blivit ett etablerat arkitekturmönster. RS har praktisk erfarenhet både från integrationskompetenscenter och från projekt av vad som fungerar och vad som bara adderar komplexitet kring tjänsteorientering.

RS har haft uppdrag för flera stora organisationer inom bank och finans, detaljhandel och telekom inom etablering av tjänsteorienterad arkitektur, implementation och förvaltning.

RS – en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet

RS unika styrka ligger i att genomföra förändringsuppdrag, där IT är en viktig möjliggörare för kritisk affärsverksamhet. För att lyckas med denna typ av uppdrag krävs lång erfarenhet av komplexa projekt, färdighet att leda och organisera förändring i kombination med analytisk förmåga.