• +46(0)70 696 51 43
  • Nybrogatan 10 Härnösand

Enterprise Arkitektur

Enterprise Arkitektur – En verksamhetsöverskridande arkitektur

Att jobba med en verksamhetsövergripande arkitektur, för att styra och vägleda verksamhets- och IT-förändring i rätt riktning, är något som allt fler företag och offentliga organisationer betraktar som en absolut framgångsfaktor för utvecklingen av sin verksamhet. I synnerhet kring strategisk och taktisk planering för digital transformation börjar arkitektur bli en nyckelmekanism.

Tillsammans formulerar vi en arkitektur som knyter ihop IT med verksamheten

Många börjar inse att verksamhetsövergripande arkitekturarbete inte kan bedrivas inbäddat i projekt och förvaltning. Att ta fram rätt arkitektur måste ske utanför men i nära samarbete med dessa förändringsprocesser. Det är detta som är Enterprisearkitektur (EA). Trenden just nu är att många organisationer försöker etablera en EA-verksamhet, ett "Arkitekturkontor". Trots att EA har funnits på kartan runt 20 år lider vi fortfarande av barnsjukdomar, vars symptom främst är att arkitekturverksamheten jobbar isolerat i sin egen värld, att arkitektur tas fram till ingen nytta samt att arkitekturarbetet är alldeles för teknikfokuserat. Den norm som etablerats verkar ha mer fokus på arkitekturell ingenjörskonst istället för att jobba med verksamheten och ta fram den arkitektur den verkligen behöver.

Royal Solutions arbetar efter följande ledstjärnor

  • Ta fram den arkitektur som behövs, när den behövs
  • Relatera arkitekturen till verksamhetens och dess syften
  • Gör arkitekturen till en naturlig förlängning och detaljering av verksamhets- och IT-strategi
  • Anpassa arkitekturramverket utifrån behoven och använd ’best practise’
  • Fokusera arkitekturen på de vyer som är viktiga
  • Skapa rutiner för strukturerad arkitekturell samverkan med förändringsprocesser
  • Säkerställ proaktivt framtagande av arkitektur genom tidig dialog med verksamheten
  • Etablera arkitekturrutiner först och lär sedan genom dessa vilken arkitektur som behövs

RS – en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet

RS unika styrka ligger i att genomföra förändringsuppdrag, där IT är en viktig möjliggörare för kritisk affärsverksamhet. För att lyckas med denna typ av uppdrag krävs lång erfarenhet av komplexa projekt, färdighet att leda och organisera förändring i kombination med analytisk förmåga.