• +46(0)70 696 51 43
  • Nybrogatan 10 Härnösand

INShore

INShore – ett nytt konsultbegrepp

För att möta kravet på minskade kostnader och flexiblare lösningar för produkt- och systemutveckling arbetar RS med Inshorelösningar via vårt breda nätverk.

En man gör flera personers jobb !

Vår Teamledare sitter hos kund, och backas upp av ett antal duktiga utvecklare från vårt nätverk i Stockholm eller andra orter, Han/hon har direktkontakt med utvecklarna, arkitekterna, projektledarna. Kostnadseffektivt och snabbt!
Genom RS INShorekoncept får kunderna möjlighet att skräddarsy flexibla och kostnadseffektiva lösningar.

Kvalitet och leveransprecision

Kvalitet och leveransprecision i INShoreåtaganden säkras genom tydlighet i ansvar och roller inom Sverige samt kontinuerlig uppföljning och styrning av uppdraget.

RS – en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet

RS unika styrka ligger i att genomföra förändringsuppdrag, där IT är en viktig möjliggörare för kritisk affärsverksamhet. För att lyckas med denna typ av uppdrag krävs lång erfarenhet av komplexa projekt, färdighet att leda och organisera förändring i kombination med analytisk förmåga.