• +46(0)70 696 51 43
  • Nybrogatan 10 Härnösand

Om Oss

Långsiktighet Ansvar Resultat Mod = LARM

Är vår värdegrund.

  • Långsiktighet är grunden i ett samarbete, vi tillhandahåller en långvarig lösning för ert företag samt en långsiktigt samarbete med vidare utvecklingspotential inom de områden ni anlitar oss.
  • Ansvar är grunden i ett företroendeingivande samarbete, att vi som uppdragstagare är ansvarsfulla och håller det vi lovar. Lika viktigt är det att du som uppdragsgivare ger oss tydliga direktiv på vad det är du förväntar dig av vårt samarbete så vi kan utföra ett effektivt och lönsamt jobb.
  • Resultat är det viktigaste vi har för att kunna mäta effektiviteten av vårt samarbete, så därför har vi som rutin att kontinuerligt rapportera en gång i veckan till vår kund för att du som kund ska ha god insikt i hur arbetet fortlöper.
  • Mod är en av de viktigaste egenskaper vi har för att utveckla, expandera och drivas framåt till nästa nivå. Vi på RS är modiga och ser möjligheter och strategier för att ta ditt företag vidare till nästa steg.

Fokus på att växa tillsammans.

Nummer ett inom Royal Solutions är att vi ser vår arbetsgivares styrkor och för att utifrån det se vart det behöver stärkas upp och vi behövs bäst för att nå full potential.

Konsulter med hög engagemangsfaktor.

Vi på Royal Solutions vet att alla personer är lika viktiga i hela kedjan för att nå ett så bra resultat som möjligt och för att känna sig engagerad så behöver var person känna delaktighet och tillhörighet vilket vi har lång erfarenhet av att lyfta fram allas kvalitéer.

Samarbete i stället för konkurrens.

Vår organisation är platt och kulturen är vidöppen. Vi vet att en stark lagkänsla gynnar kundens projekt mer än toppstyrning och intern tävlan.